Afhængigt af dine behov, er de nedenstående projekter sammensættelige efter individuel efterspørgsel. Prisen er derfor afhængig deraf.


SKITSEPROJEKT

Et skitseprojekt: (ideoplæg) til om- og tilbygning af eksempelvis et enfamiliehus, ny tagetage, køkken eller andet og koster fast pris kr. 20.000,- incl. moms. Det består af plan, snit og facadetegning samt et overslagsbudget for byggeriet.

MYNDIGHEDSPROJEKT

Ansøgning om byggetilladelse ud fra myndighedstegninger (skitseforslag, hvor der er tilføjet de nødvendige tegninger til myndighedsbehandling).

DETAILPROJEKT

Der udarbejdes arbejdstegninger til håndværkerne, der indhentes håndværkertilbud, laves tidsplaner samt beregninger og der udfærdiges entreprisekontrakter.

TILSYN

Byggestyring samt tilsyn hvor byggeriet og økonomien følges tæt. Der holdes ugentlige byggemøder, der afholdes afleveringsforretning af byggeriet med mangelafhjælpning, færdigmelding af byggeriet og til sidst følges op med 1-års og 5-års gennemgang af byggeriet.

Forskellen mellem laveste og højeste indhentede bud, er normalt på ca. 10% - hvilket dækker arkitektens aflønning.