HVORFOR VÆLGE ARKITEKT OLE OSTENFELDT?

Det er et spørgsmål, som du selvfølgelig skal stille dig selv. Derfor vil jeg vise dig en byggeproces, du kan forvente — fra vores første møde til dit projekts afslutning.

Vores Første Møde

Det første møde er gratis, og tænkt som vi ser hinanden lidt an, for det fremtidige samarbejde.

Mange tror nemlig, at det er bekosteligt at benytte en arkitekt, når der skal bygges, men det er faktisk ikke tilfældet. Arkitekten er din garant for lave omkostninger og maksimal kvalitet.

Jeg sørger for at byggesummen anvendes mest fordelagtigt, således at byggeriet bliver en god investering - også hvis der senere skal sælges.

Skitseprojekt

Et skitseprojekt er et ideoplæg til om- og tilbygning af eksempelvis et enfamiliehus, ny tagetage eller andet og koster fast pris kr. 20.000,- incl. moms. Det består af plan-, snit- og facadetegning samt et overslagsbudget for byggeriet.

Her kan du vælge at stoppe, og køre videre uden min hjælp, eller beholde mine ydelser til de kommende faser i dit byggeriprojekt.

Projektering

Her planlægges byggesagen med et detailprojekt, hvor der indhentes håndværkertilbud, laves arbejdstegninger, underskrives entreprisekontrakter, lægges tidsplaner og beregninger over projektet opstilles.

Endvidere foretages der myndighedsbehandling, hvor der ansøges om byggetilladelse ud fra myndighedstegninger (Dette er skitseforslaget, tilføjet de nødvendige ekstra tegninger).

Efterfølgende planlægges byggeprojektet med projektopfølgning, byggestyring, ugentlige byggemøder og opsyn, samt overordnet tilsyn for hele byggesagen.

Afslutning

Når byggeriet er færdigt afholdes afleveringsforretning af byggeriet med mangelafhjælpning, færdigmelding af byggeriet og til sidst følges op med 1-års og 5-års gennemgang af byggeriet.

En byggeproces, som gennemgået her, koster normalt ca. 10% af håndværkerudgifterne. Dette beløb modsvares dog normalt af lavere håndværkertilbud, idet byggeriet er lige til at gå til for håndværkerne, da tegninger og beskrivelser er færdige og klar til byggeriets igangsættelse.

Endvidere er jeg garant for at byggesummen anvendes mest fordelagtigt, gennem hele byggeprojektet således, at byggeriet bliver en god investering - også hvis der senere skal sælges.